Politika zasebnosti

Ta pravilnik o varstvu zasebnosti, ki temelji na Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), pojasnjuje, kateri osebni podatki se zbirajo v povezavi z našimi dejavnostmi, kako te podatke obdelujemo, uporabljamo in varujemo, v katere namene jih uporabljamo in kakšne so vaše pravice.

TEMELJNO NAČELO NAŠEGA POSLOVANJA STA ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zasebnost posameznikov in varstvo osebnih podatkov sta temeljni človekovi pravici. Naša dolžnost je skrbeti za osebne podatke, ki jih zbiramo, obdelujemo in shranjujemo. Vaši osebni podatki so naša odgovornost, zbiramo ter obdelujemo pa jih samo takrat, ko je to nujno potrebno, in to z zagotavljanjem varnostnih ukrepov za njihovo zaščito.

DENTUM d.o.o., član skupine Adria Dental Group, največje skupine dentalne medicine v regiji Adria, z namenom varstva zasebnosti in osebnih podatkov svojih pacientov ter vseh oseb, katerih osebne podatke obdelujemo, spoštuje naslednja načela:

 • Ne zbiramo več osebnih podatkov, kot je nujno potrebno.
 • Osebnih podatkov ne uporabljamo v namene, o katerih niste pravočasno obveščeni.
 • Osebnih podatkov ne hranimo, če to ni več nujno.
 • Nikoli ne prodajamo, posojamo ali distribuiramo osebnih podatkov.
 • Osebnih podatkov ne pošiljamo tretjim osebam brez vašega vedenja in če to ni zakonito.
 • Ne uporabljamo nobene avtomatizirane obdelave za sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov.
 • Osebnih podatkov ne prenašamo izven EU/EGP.
 • Nenehno zagotavljamo, da so osebni podatki varno shranjeni in zaščiteni.

Priporočamo vam, da ta pravilnik o varstvu zasebnosti preberete, in upamo, da mu boste posvetili svoj čas in pozornost. Trudili smo se ga napisati tako, da je čim bolj jasen in vsakomur razumljiv, da bi ohranili vaše polno zaupanje glede načina, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Če boste po branju imeli dodatna vprašanja o varstvu osebnih podatkov v Kliniki DENTUM, se lahko kadar koli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Igor Barlek, CIPP/E, pooblaščena oseba za varstvo podatkov v skupini Adria Dental Group:

 • po e-pošti na naslov bi@biconsult.hr ali
 • po navadni pošti na naslov DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb ali
 • po navadni pošti na naslov Adria Dental Group, Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb.

Naš pravilnik o varstvu zasebnosti redno izboljšujemo, da bi izboljšali tudi varstvo vaših podatkov.

Ta pravilnik o varstvu zasebnosti je bil posodobljen 20. junija 2023.

1. KDO SMO

DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb je upravljavec vaših osebnih podatkov, ki določa namene ter načine obdelave vaših osebnih podatkov ter skrbi za zagotavljanje vseh varnostnih ukrepov za vaše osebne podatke. Glede osebnih podatkov pacientov nastopa tudi kot skupni upravljavec obdelave s povezanimi družbami – dentalnimi laboratoriji v skupini Adria Dental Group, našo skupino ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb in družbo PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb.

2. KATERE PODATKE OBDELUJEMO, KAKO IN KOLIKO DOLGO

Pri naročanju potencialnih pacientov na brezplačen specialistični pregled

Za te namene potrebujemo vaše osnovne osebne podatke (ime in priimek) in podatke za stik (e-poštni naslov in telefonsko številko) za učinkovito komunikacijo in čim boljše razumevanje vaših želja in potreb ter za dogovor o terminu prvega pregleda. Pri tem je dostava dentalne slike ali ortopana z vaše strani vsekakor dobrodošla, vendar le, če ju imate in želite deliti z nami v skladu s predpisi zagotavljanja zakonitosti ravnanja z zdravstvenimi podatki kot posebnimi kategorijami osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR z najvišjo stopnjo varnosti obdelave takšnih osebnih podatkov. Če odstopite od brezplačnega specialističnega pregleda, bomo vse vaše osebne podatke trajno izbrisali.

Pri zagotavljanju storitev dentalne medicine našim pacientom

Med zagotavljanjem storitev dentalne medicine smo dolžni zbirati vse podatke o vašem dentalnem zdravju z vodenjem kartona pacienta in tudi nujen nabor osebnih zdravstvenih podatkov (prisotnost kroničnih bolezni in morebitnih alergij, okužb, posebnosti, povezanih s prejemom anestezije, ipd.), potrebnih za zagotavljanje dentalnih storitev in varovanje vašega zdravja pri izvajanju posameznih specialističnih tretmajev in kirurških posegov, v skladu s predpisi zagotavljanja zakonitosti ravnanja z zdravstvenimi podatki kot posebnimi kategorijami osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR z najvišjo stopnjo varnosti obdelave takšnih osebnih podatkov.

Med izvajanjem dogovorjenih tretmajev in večkratnih posegov za spremljanje učinkovitosti posameznih faz posega zbiramo tudi fotografije dentalnih slik pacientov, ki se shranjujejo izključno v kartonu pacienta.

V vašem kartonu pacienta hranimo vse podatke, pomembne za zagotavljanje najvišje kakovosti vašega dentalnega zdravja, ki jih moramo v skladu z zakonskimi predpisi na področju dentalne medicine hraniti deset let po zaključenem zdravljenju, kar počnemo ob polnem spoštovanju pravic pacientov glede zaupnosti podatkov o zdravstvenem stanju v skladu s predpisi o varovanju poklicne skrivnosti, medtem ko se starejši podatki arhivirajo.

V primeru vašega najboljšega interesa in za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev dentalne medicine vas bomo morda napotili v drugo polikliniko v skupini Adria Dental Group ali uporabili storitve dentalnih laboratorijev – članov skupine Adria Dental Group, pri čemer bomo v skladu z zakonskimi predpisi na področju dentalne medicine in varovanja poklicne dentalne skrivnosti posredovali tudi vašo zdravstveno dokumentacijo.

Vsi člani naše ekipe so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, kar vedo o vašem zdravstvenem stanju, dostop do vseh vaših osebnih podatkov pa je strogo omejen. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu smo dolžni dostop do vaših osebnih podatkov omogočiti na zahtevo pristojnega ministrstva, drugih organov državne uprave v skladu s posebnimi predpisi, Hrvaške zbornice dentalne medicine in pristojnih pravosodnih organov.

Nujen nabor osnovnih osebnih podatkov (ime, priimek, davčna številka, naslov, opravljena storitev) za namene izdaje računa za storitve hranimo v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi.

Snemanje telefonskih pogovorov

Sistem snemanja odhodnih in dohodnih telefonskih pogovorov pacientov se izvaja z namenom analize prejetih pritožb in dokazovanja njihovega reševanja ter zagotavljanja skladnosti in izboljšanja komunikacije s pacienti. Posnetki telefonskih pogovorov se hranijo najkrajši možen čas, ki je potreben za dosego namena, in največ eno leto od dneva nastanka posnetka ter se po preteku teh rokov trajno izbrišejo.

Videonadzor

Izključno z namenom ohranjanja varnosti naših pacientov in zaposlenih ter vseh oseb v okviru zakonitih območij snemanja ter z namenom zaščite premoženja in preprečevanja protipravnih dejanj, usmerjenih proti premoženju klinike, za zaščito pred krajo, ropom, vlomom, nasiljem, uničenjem ipd., v skladu z našim upravičenim in dokumentiranim zakonitim interesom nadzorujemo izključno sprejemljiv prostor znotraj poslovnega prostora klinike in zobotehničnega laboratorija, pri čemer so območja snemanja jasno označena z enostavno opaznimi obvestili. Posnetke videonadzora hranimo praviloma do enega meseca, odvisno od količine posnetih zapisov na mediju za shranjevanje, največ pa šest mesecev.

Izbor kandidatov za delovna mesta in zaposlovanje

Med postopki izbora kandidatov in zaposlovanja zbiramo osnovne podatke o kandidatih z namenom sklenitve pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, naslov bivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko, izobrazbo in delovne izkušnje ter druge podatke, ki nam jih sami posredujete prek življenjepisa kot niz vaših osebnih podatkov, pomembnih za izvedbo postopka izbora in zaposlovanja. Po zaključku postopka izbora izbrane kandidate zaposlimo in pri tem zbiramo vse potrebne podatke v skladu z zakonskimi obveznostmi, prošnje in osebne podatke neizbranih kandidatov pa na zahtevo vrnemo ali trajno uničimo. Na podlagi vaše privolitve jih zadržimo za morebitno zaposlitev v prihodnosti.

Osebne podatke kandidatov za delovna mesta delimo z našo skupino ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb in družbo PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb kot povezanima družbama na podlagi veljavnega zakonitega interesa, v skladu z določbami uredbe GDPR.

Pravica potrošnikov do pritožbe

Vsakemu našemu pacientu je zagotovljena pravica vložitve pritožbe ali reklamacije glede opravljenih storitev, pri čemer zbiramo nujen niz osebnih podatkov vlagatelja pritožbe in jih hranimo do 12 mesecev, v skladu s predpisi na področju varstva pravic potrošnikov.

Uporaba vaših osebnih podatkov za pošiljanje e-novic

E-novice o novostih iz naše klinike, naših storitvah in posebnih ponudbah pošiljamo na podlagi vaše privolitve ali veljavnega zakonitega interesa za uporabo vašega e-poštnega naslova v ta namen, ki ga uporabljamo do trenutka preklica privolitve ali vašega ugovora ter izražene želje po prenehanju prejemanja nadaljnjih obvestil.

Zbiranje vaših osebnih podatkov na našem spletnem mestu

Čeprav lahko uporabljate naše spletno mesto brez posredovanja osebnih podatkov, ob vzpostavitvi stika z nami prek obrazca za stik za naročanje na brezplačen specialistični pregled ali zdravljenje, za namen morebitne zaposlitve, vzpostavitve poslovnega razmerja ali poizvedbe zbiramo vaše ime in priimek ter e-poštni naslov, podatek o vaši telefonski številki pa je izjemno koristen za naš povratni telefonski klic, da lahko čim natančneje ugotovimo vaše želje in potrebe na področju dentalnega zdravja. Dokler imamo odprto komunikacijo v smislu vzpostavitve sodelovanja in dogovora za prvi pregled, bomo zbirali vaše osebne podatke ter jih izbrisali po prenehanju nadaljnje komunikacije, po izteku vseh zakonskih obveznosti ali prenehanju obstoja zakonitih podlag iz uredbe GDPR, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Naše spletno mesto ni namenjeno zagotavljanju storitev mladoletnikom, mlajšim od 16 let, zato je treba v tem primeru pred posredovanjem osebnih podatkov prek našega obrazca za stik priložiti privolitev staršev ali skrbnikov.

Naše spletno mesto vsebuje tudi povezave do drugih spletnih mest in družbenih omrežij (npr. Facebook, Instagram, LinkedIn) in ta pravilnik o varstvu zasebnosti se na njih ne nanaša. Priporočamo, da preberete pogoje varstva zasebnosti vsakega spletnega mesta in družbenega omrežja, ki jih obiščete, še posebej tistih, na katerih posredujete podatke.

3. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH PODATKOV

Sodelujemo izključno z zanesljivimi poslovnimi partnerji, ki nam pomagajo zagotavljati in izboljševati naše storitve ter povečujejo učinkovitost naše neposredne komunikacije z vami. Dostop do vaših osebnih podatkov omogočamo pooblaščenim zunanjim obdelovalcem podatkov z namenom obdelave osebnih podatkov v našem imenu in na podlagi naših izrecnih navodil, na podlagi sklenjenih pogodb o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 28. členom uredbe GDPR. Ti partnerji so dolžni strogo spoštovati obveznost zaupnosti v skladu s tem pravilnikom o varstvu zasebnosti, pogodbami, ki smo jih z njimi sklenili, in obveznostmi iz uredbe GDPR.

Naši izbrani zunanji obdelovalci podatkov so poslovni partnerji, ki za nas zagotavljajo storitve vzpostavljanja stika s pacienti, izbora kadrov, IT-storitve in storitve vzdrževanja poslovnih aplikacij in sistemov, varovanja premoženja in ljudi ter spletnega in e-poštnega gostovanja, brez katerih ne bi mogli zagotavljati najvišje kakovosti naših storitev.

Z namenom zagotavljanja nastanitve naših pacientov med prvim pregledom in zdravljenjem v naši kliniki vaše nujne osebne podatke delimo z zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji, ki nam zagotavljajo storitve dodatne nastanitve, če so naše nastanitvene zmogljivosti zasedene.

Če se prijavite za brezplačen specialistični pregled prek naših pristajalnih strani, na katere naletite na spletu oziroma družbenih omrežjih, do vaših osnovnih osebnih podatkov (ime, priimek, e-poštni naslov in telefonska številka) dostopa naš pogodbeni obdelovalec podatkov oziroma ponudnik platforme Infusion Software Inc. v ZDA kot državi, za katero Evropska komisija ni sprejela odločitve o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov in pravic ter svoboščin posameznikov. Za tak prenos osebnih podatkov smo zagotovili potrebne zaščitne ukrepe prek sklenjenih standardnih pogodbenih določil Evropske komisije iz leta 2021 in dodatnih zaščitnih ukrepov v skladu s priporočili EDPB 01/2020.

4. VAŠE PRAVICE

Z namenom uveljavitve svojih pravic na področju varstva svojih osebnih podatkov lahko z nami kadar koli stopite v stik. Vaše pravice so naslednje:

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Pravico imate do dostopa do svojih osebnih podatkov in do obveščenosti o tem, katere podatke obdelujemo in kako to počnemo, s kakšnim namenom in kako dolgo. Posredujemo vam lahko tudi kopijo vaših osebnih podatkov.

Pravica do popravka osebnih podatkov

Pravico imate do popravka ali dopolnitve netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki smo jih zbrali.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke, kadar podatki niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani, kadar vložite utemeljeno pritožbo ali se vaši osebni podatki obdelujejo nezakonito.

Pravica do ugovora

Pravico imate ugovarjati določeni obdelavi svojih osebnih podatkov. Zahtevate lahko na primer, da prenehamo obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja prek e-novic.

Pravica do omejitve obdelave

Zahtevate lahko, da omejimo obdelavo podatkov, na primer, ko je brisanje, popravek ali ugovor v zvezi z vašimi osebnimi podatki v teku in/ali ko nimamo veljavne podlage za obdelavo vaših podatkov, vendar pri tem želite, da jih zadržimo. Kadar je obdelava omejena, bodo vaši podatki shranjeni in se ne bodo naprej obdelovali. Če na primer oporekate točnosti svojih podatkov, bo obdelava takih podatkov omejena, dokler se ne zagotovi, da so podatki točni.

Pravica do prenosa podatkov

Kadar se obdelava izvaja na avtomatiziran način na podlagi pogodbe ali privolitve, imate pravico prejeti osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani in običajno uporabljeni strojno berljivi obliki in po lastni izbiri prenesti takšne podatke tretjim stranem.

Pravica do preklica privolitve

Če ste predhodno podali svojo prostovoljno izrecno privolitev za javno objavo intraoralne fotografije in fotografije obraza ali avdio/video posnetka na našem spletnem mestu ali družbenih omrežjih, imate pravico kadar koli preklicati svojo privolitev in izbrisali bomo naše objave vaših fotografij ali avdio/video posnetkov.

Če želite uveljaviti katero koli od zgoraj navedenih pravic, pošljite zahtevo:

 • po e-pošti na naslov dpo@dentum.com ali
 • po navadni pošti na naslov DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, najpozneje v enem mesecu od njenega prejema. V primeru nezmožnosti varne potrditve vaše identitete bomo morda zahtevali dodatno preverjanje identitete pošiljatelja zahteve.

Če menite, da naše ravnanje z vašimi osebnimi podatki ni zakonito, lahko kadar koli vložite pritožbo neposredno pri pristojnem nadzornem organu – agenciji za varstvo osebnih podatkov (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefonska št.: 01 4609 000, e-poštni naslov: azop@azop.hr.

5. PIŠKOTKI (COOKIES)

Naše spletno mesto uporablja majhne besedilne datoteke, ki jih namesti na vaš računalnik ali napravo z namenom prilagoditve vmesnika vašega spletnega brskalnika. Piškotki, ki so potrebni za zagotavljanje delovanja našega spletnega mesta, se ne morejo izključiti. Običajno se namestijo kot odgovor na vaše dejanja, ki vključujejo zahtevo za storitve, kot so nastavitve piškotkov, prijava ali izpolnjevanje obrazcev. Za uporabo drugih piškotkov, s katerimi bi zbirali vaše osebne podatke, je potrebna vaša predhodna privolitev, in tudi v primeru odsotnosti vaše prostovoljne privolitve lahko še vedno povsem neomejeno uporabljate naše spletno mesto in imate neoviran dostop do vseh njegovih vsebin.

Naše spletno mesto uporablja naslednje nujne piškotke:

Funkcionalni piškotki

ncc_c – 1 leto – shrani informacije o interakcijah s pasico za piškotke, tj. vrsto (marketinški, analitični, nujni, vsi navedeni ali nobeni) podatkov, za katere so uporabniki dovolili, da se shranijo.

ncc_e – 1 leto – shrani informacije o interakcijah s pasico za piškotke, tj. vrsto (marketinški, analitični, nujni, vsi navedeni ali nobeni) podatkov, za katere so uporabniki dovolili, da se shranijo.

Analitični piškotki

_ga – 2 leti – prepoznavanje uporabnika za GA

_ga_0B1EN6LHX6 – 2 leti – vsebuje container ID, sledi/ohranja trajanje seje uporabnika za GA.

6. IZBOLJŠAVE TEGA PRAVILNIKA O VARSTVU ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da občasno prilagodimo in izboljšamo besedilo tega pravilnika o varstvu zasebnosti, predvsem z namenom spoštovanja zakonskih sprememb oziroma v primeru sprememb v namenih in načinih obdelave, vendar pri tem vaših pravic, ki izhajajo iz tega pravilnika o varstvu zasebnosti ali ustreznih zakonskih predpisov, ne bomo omejevali ali zmanjševali. Če pride do sprememb, ki lahko vplivajo na vaše pravice, vas bomo o tem pravočasno in neposredno primerno obvestili.

Loading...