Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim djelatnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima.

TEMELJNO NAČELO NAŠEG POSLOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za osobne podatke koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci su naša odgovornost i prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je neophodno uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.

DENTUM d.o.o., članica Adria Dental Group - najveće grupacije dentalne medicine u Adria regiji, drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka svojih pacijenata i svih osoba čije osobne podatke obrađujemo:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe o kojima niste pravovremeno upoznati
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako nije zakonito
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Ne prenosimo osobne podatke izvan EU/EGP
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s Vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u Klinici DENTUM, budite slobodni u svakom trenutku obratiti se našem Službeniku za zaštitu podataka:

Igor Barlek, CIPP/E, Službenik za zaštitu podataka Adria Dental Group:

 • emailom na adresu bi@biconsult.hr ili
 • poštom na adresu DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb ili
 • poštom na adresu Adria Dental Group, Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb.

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 20. lipnja 2023.

1. TKO SMO MI

DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb, voditelj je obrade Vaših osobnih podataka i određuje svrhe i načine obrada Vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka, a u odnosu na osobne podatke pacijenata također nastupa u ulozi zajedničkog voditelja obrade s povezanim društvima –  dentalnim laboratorijima unutar Adria Dental Group, našom grupacijom ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb i PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb.

2. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO i KOLIKO DUGO

Pri prijavljivanju potencijalnih pacijenata na besplatan specijalistički pregled

U te svrhe neophodni su nam Vaši osnovni osobni podaci (ime i prezime) i kontaktni podaci (email i telefon) radi učinkovite komunikacije i postizanja što boljeg razumijevanja Vaših želja i potreba te radi dogovora oko termina prvog pregleda. Pri tom je dostava dentalne snimke ili ortopana s Vaše strane svakako dobrodošla, ali isključivo ukoliko ih imate i želite podijeliti s nama u skladu s pravilima osiguranja zakonitosti postupanja s podacima o zdravlju kao posebnim kategorijama osobnih podataka prema GDPR-u uz najvišu razinu sigurnosti obrada takvih osobnih podataka. Ukoliko ipak odustanete od besplatnog specijalističkog pregleda, trajno ćemo izbrisati sve Vaše osobne podatke.

Prilikom pružanja usluga dentalne medicine našim pacijentima

Tijekom pružanja usluga dentalne medicine obvezni smo prikupljati sve podatke o Vašem dentalnom zdravlju uz vođenje kartona pacijenta, kao i nužan skup osobnih podataka o zdravlju (prisutnost kroničnih bolesti i eventualnih alergija, zaraza, specifičnosti povezanih s primanjem anestezije i sl.), neophodan za pružanje dentalnih usluga i zaštitu Vašeg zdravlja pri provođenju pojedinih specijalističkih tretmana i kirurških zahvata, u skladu s pravilima osiguranja zakonitosti postupanja s podacima o zdravlju kao posebnim kategorijama osobnih podataka prema GDPR-u uz najvišu razinu sigurnosti obrada takvih osobnih podataka.

Tijekom provođenja dogovorenih tretmana te višestrukih zahvata u svrhe praćenja učinkovitosti pojedinih faza zahvata prikupljamo i fotografije dentalne slike pacijenata, koje se spremaju isključivo u karton pacijenta.

U Vašem kartonu pacijenta zadržavamo sve podatke relevantne za osiguranje najviše kvalitete Vašeg dentalnog zdravlja koje smo sukladno zakonskim propisima u području dentalne medicine obvezni čuvati deset godina nakon završenog liječenja uz puno poštivanje prava pacijenata na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne, dok se stariji podaci arhiviraju.

U Vašem najboljem interesu i u svrhe osiguranja najviše kvalitete usluga dentalne medicine uputit ćemo Vas drugoj poliklinici unutar Adria Dental Group ili koristiti usluge dentalnih laboratorija - članica Adria Dental Group i pri tom ćemo sukladno zakonskim propisima u području dentalne medicine i očuvanja profesionalne dentalne tajne proslijediti i Vašu zdravstvenu dokumentaciju.

Svi članovi našeg tima dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o Vašem zdravstvenom stanju i pristup svim Vašim osobnim podacima je strogo ograničen, a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obvezni smo Vašim osobnim podacima dati pristup na zahtjev nadležnog ministarstva, drugih tijela državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatske komore dentalne medicine i nadležnih pravosudnih tijela.

Nužan skup osnovnih osobnih podataka (ime, prezime, OIB, adresa, izvršena usluga) u svrhe izdavanja računa za usluge zadržavamo u skladu s računovodstvenim i poreznim propisima.

Snimanje telefonskih razgovora

Sustav snimanja odlaznih i dolaznih telefonskih razgovora pacijenata provodi se u svrhu analize zaprimljenih prigovora i dokazivanja njihovog rješavanja te osiguranja usklađenosti i unaprjeđenja komunikacije s pacijentima. Snimke telefonskih razgovora zadržavaju se na najkraći rok nužan za ostvarivanje svrhe a najduže godinu dana od dana nastanka snimke te se nakon isteka tih rokova trajno brišu.

Videonadzor

Isključivo u svrhe zaštite sigurnosti naših pacijenata i zaposlenika te svih osoba koje budu obuhvaćene zakonitim perimetrima snimanja te u svrhe zaštite imovine i sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema imovini poliklinike od krađe, razbojstva, provala, nasilja, uništenja i sl., u skladu s našim opravdanim i dokumentiranim legitimnim interesom, nadziremo isključivo prihvatljivi prostor unutar poslovnog prostora klinike i dentalnog laboratorija, čiji su perimetri snimanja jasno označeni lako uočljivim obavijestima. Snimke videonadzora pohranjujemo u pravilu do mjesec dana, ovisno o količini snimljenih zapisa na mediju za pohranu, a najduže 6 mjeseci.

Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

Tijekom postupaka selekcije kandidata i zapošljavanja prikupljamo osnovne podatke o kandidatima s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, obrazovanje i radno iskustvo te ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata vraćamo na zahtjev ili trajno uništavamo, a temeljem Vaše privole ih zadržavamo za eventualnu mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Osobne podatke kandidata za radna mjesta dijelimo s našom grupacijom ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb i PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb, kao povezanim društvima temeljem valjanog legitimnog interesa, u skladu s odredbama GDPR-a.

Pravo potrošača na prigovor

Svakom našem pacijentu osigurano je pravo podnošenja prigovora ili reklamacije na pružene usluge, pri čemu prikupljamo nužan skup osobnih podataka podnositelja prigovora i zadržavamo na rok do 12 mjeseci, u skladu s propisima u području zaštite prava potrošača.

Korištenje Vaših osobnih podataka radi pošiljanja newslettera

Novosti putem newslettera o novostima iz naše poliklinike, o našim uslugama i posebnim ponudama šaljemo temeljem Vašeg pristanka ili valjanog legitimnog interesa za korištenje Vaše email adrese u tu svrhu i koristimo je do trenutka povlačenja privole ili Vašeg prigovora i iskazane želje za prestankom primanja daljnjih obavijesti.

Prikupljanje Vaših osobnih podataka na našoj web stranici

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja osobnih podataka, kada nas kontaktirate putem naše kontakt forme u svrhe narudžbe za besplatan specijalistički pregled ili tretman ili u svrhe eventualnog zapošljavanja, uspostave poslovnog odnosa ili upita, prikupljamo vaše ime i prezime i email adresu, a podatak o Vašem telefonskom broju je izuzetno koristan kako bismo mogli našim povratnim telefonskim pozivom što točnije utvrditi Vaše želje i potrebe u području dentalnog zdravlja. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja suradnje i dogovaranja prvog pregleda, prikupljat ćemo Vaše osobne podatke te ih brišemo po prestanku daljnje komunikacije, po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja zakonitih temelja iz GDPR-a povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

Naša web stranica nije predviđena za pružanje usluga maloljetnicima mlađima od 16 godina te je u tu svrhu neophodno priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka putem naše kontaktne forme.

Naša web stranica sadrži i poveznice na druge web lokacije i društvene mreže (npr. Facebook, Instagram, LinkedIn) te se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Preporučamo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

3. TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA

Surađujemo s isključivo pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s Vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju usluge ostvarivanja kontakta s pacijentima, selekcije kadrova, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i sustava, zaštite imovine i ljudi te web i email hostinga, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje najviše kvalitete naših usluga.

U svrhe osiguranja smještaja naših pacijenata za vrijeme dolaska na prvi pregled i tretmana u našoj poliklinici, Vaše nužne osobne podatke dijelimo s pouzdanim poslovnim partnerima koji nam osiguravaju usluge dodatnog smještaja za slučajeve da su naši smještajni kapaciteti zauzeti.

Ako se prijavite za besplatan specijalistički pregled putem naših „landing pages“ na koje nailazite na internetu, odnosno, na društvenim mrežama, tada osnovnim Vašim osobnim podacima (ime, prezime, email adresa i telefonski broj) pristup ostvaruje naš ugovoreni izvršitelj obrade, odnosno, pružatelj platforme Infusion Software Inc. u SAD, kao zemlji za koju Europska komisija nije donijela odluku o primjerenoj razini zaštite osobnih podataka i prava i sloboda ispitanika te smo za takav prijenos osobnih podataka osigurali neophodne zaštitne mjere putem ugovorenih Standardnih ugovornih klauzula Europske komisije iz 2021. godine i putem dodatnih zaštitnih mjera sukladno EDPB Preporukama 01/2020.

4. VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite Vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da dobijete i kopiju svojih osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo Vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s Vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga putem newslettera.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Pravo na povlačenje privole

Ako ste prethodno dali svoj slobodan izričit pristanak na javnu objavu intraoralne fotografije i fotografije lica ili audio/video zapisa na našim web stranicama ili društvenim mrežama, imate puno pravo u svakom trenutku povući svoju privolu i mi ćemo izbrisati naše objave Vaših fotografija ili audio/video zapisa.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

 • putem emaila na dpo@dentum.com ili
 • poštom na adresu DENTUM d.o.o., Gradišćanska 36, 10000 Zagreb.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru identiteta podnositelja zahtjeva.

Ako smatrate da naše postupanje s Vašim osobnim podacima nije zakonito, u svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr.

5. KOLAČIĆI (COOKIES)

Naša web stranica koristi male tekstualne datoteke i postavlja ih na vašem računalu ili uređaju u svrhu prilagođavanja sučelja Vašeg web preglednika. Kolačići neophodni za osiguranje funkcionalnosti naše web stranice ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke neophodna je Vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka Vaše slobodne privole Vi i dalje možete u potpunosti koristiti našu web stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja.

Naša web stranica koristi slijedeće nužne kolačiće:

Funkcionalni kolačići

ncc_c - 1 godina - spremaju informacije o interakcijama s cookie bannerom,tj. vrstu (marketinški, analitički, nužni, svi navedeni ili ništa) podataka na koju su korisnici pristali da se spremaju
ncc_e - 1 godina - spremaju informacije o interakcijama s cookie bannerom,tj. vrstu (marketinški, analitički, nužni, svi navedeni ili ništa) podataka na koju su korisnici pristali da se spremaju

Analitički kolačići

_ga - 2 godine - raspoznavanje usera za GA
_ga_0B1EN6LHX6 - 2 godine - sadrži container ID, prati/održava trajanje sesije usera za GA.

6. UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, u slučaju promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati niti umanjivati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na primjeren način.

Loading...