VisagiSmile tehnologija – digitalna simulacija osmijeha

Reflektiranje osobnosti u osmijeh!

Jeste li se ikada zapitali kako biste izgledali kada ne biste imali razmak između prednjih zubi ili kako bi vaši zubi izgledali ukoliko se odlučite za postavljanje keramičkih ljuskica ili krunica? Rješenje je moderna tehnologija koja omogućava pacijentu da vidi i osjeti razliku koju će mu pružiti predloženi dentalni zahvat.

VisagiSmile je softver koji kroz detaljnu analizu karakteristika lica stvara prirodan i proporcionalan izgled, a pritom vam omogućava da sudjelujete u kreiranju vlastitog novog osmijeha. Osim što detaljno analizira karakteristike lica, VisagiSmile prilikom dizajniranja osmijeha uzima u obzir karakterne osobine pacijenta poput emocionalnih obilježja i njegovog ponašanja kako bi rezultat ocrtavao pacijenta u potpunosti tj. kako bi se u konačnici postigao potpuno personalizirani osmijeh. Za razliku od drugih sličnih softvera na tržištu, VisagiSmile stavlja poseban naglasak na osmijeh koji će reflektirati osobnost pacijenta, a ne samo zadovoljiti estetsku ulogu. Primarni cilj klinike Dentum je zadovoljiti pacijentove estetske zahtjeve brinući u isto vrijeme za funkcionalnost dentalnog rada te prirodan izgled zubi. Prilikom dizajniranja novog osmijeha, pacijent surađuje sa stomatologom kako bi se u konačnici dobio željeni rezultat – idealni osmijeh.

Dizajniranje osmijeha može uključivati promjenu položaja zubi, korekciju oblika i veličine zubi, promjene boje zubi te korekciju odnosa zubi i zubnog mesa. Prije digitalne analize osmijeha, stomatolog fotografira pacijenta, a prema fotografiji se radi projekcija budućeg izgleda zubi. Također, pacijent rješava anketu osobnosti koju softver obrađuje i reflektira u konačni prijedlog rješenja. Na temelju dobivenih rezultata, dogovara se plan terapije te se može započeti s probom predloženog dizajna tzv. mock-up-om. Za pacijenta mock-up predstavlja stvaran doživljaj konačnog rješenja tj. mogućnost da doživi oblik, veličinu i položaj zubi, a za stomatologa potvrdu izvedbe te moguću korekciju ukoliko je potrebna.

Proces nastajanja idealnog osmijeha odvija se u dvije faze. Prva faza podrazumijeva prvi pregled te VisagiSmile digitalnu simulaciju osmijeha nakon što se u računalo unese fotografija pacijenta. Prilikom te faze se može, ako pacijent pristane, uzeti otisak za mock-up. Stomatolog zajedno s pacijentom prvo digitalno dizajnira željeni osmijeh nakon čega se otisak uz predloženo rješenje šalje tehničarima na izradu mock-up-a. U drugoj fazi procesa, pacijentu se postavlja mock-up te se u tom trenutku dogovaraju potencijalne korekcije u izgledu te daljnji rad.

Prednosti Visagi Smile tehnologije za pacijenta:

  • Sudjelovanje pacijenta u kreiranju idealnog osmijeha – vizualizacija konačnog rješenja
  • Uključuje osobnost pacijenta u dizajn - personalizacija osmijeha
  • Mogućnost konzultacija sa stomatologom vezano za sve promjene koje se žele postići
  • Dobivanje ''probnog'' mock-up rada koji simulira konačni izgled osmijeha
  • Brzina dobivanja konačnog izgleda zubi nakon terapije
  • Jedinstvenost – individualizirani pristup

Kontaktirajte nas i već danas možete sudjelovati u stvaranju vašeg osmijeha.

Loading...