Inozemno osiguranje i dentalni zahvati u Hrvatskoj

Posljednjih nekoliko godina sve više raste popularnost dentalnog turizma. Dentalni turizam predstavlja putovanje u inozemstvo radi obavljanja dentalnih zahvata. Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti odlučuju na zahvat izvan svoje zemlje su cijena i vrijeme čekanja na zahvat. U nekim zemljama postoje vrlo duge liste čekanja za usluge koje pokriva osnovno zdravstveno osiguranje, dok su privatne klinike vrlo često preskup izbor i predstavljaju luksuz za velik broj pacijenta.

U svom se poslovanju Dentum susreo s brojnim upitima veznim za inozemna osiguranja i dentalne zahvate koje ona pokrivaju. Prema EU Direktivi (Direktiva 2011/24/EU) svi građani Europske Unije koji imaju osnovno zdravstveno osiguranje u svojoj zemlji, imaju pravo otići na zahvat u inozemstvo i dobiti naknadu troškova svoga osiguranja. Prema ovoj Direktivi, svaka zemlja članica EU može sama organizirati svoj sustav naknade troškova, tako da Direktiva nije obavezna. Prema tome se mogućnosti povrata sredstava koja se potroše u inozemstvu razlikuju od zemlje do zemlje.

U većini slučajeva, kada se pacijent odluči na zahvat u inozemstvu, ima dvije opcije traženja povrata troškova. Može na temelju ponude, koju je dobio na temelju ortopana ili nakon prvog pregleda, unaprijed dobiti informaciju u kojem će postotku dobiti naknadu troškova. Pritom pacijent treba priložiti svu potrebnu dokumentaciju poput rendgenskih snimki, podataka o klinici i stomatologu kod kojeg se planira izvoditi zahvat te izračun troškova zahvata. U drugom slučaju, naknadu troškova može zatražiti i nakon obavljenog zahvata te je procedura jednaka, osim što pacijent tek nakon povratka u svoju zemlju dobije informaciju o postotku naknade troškova.

Velik broj pacijenata Dentuma dolazi iz Austrije i Njemačke te je naša ordinacija jako dobro upoznata s procedurama osiguranja tih zemalja. Najčešće se radi o AOK osiguranju koje u pojedinim slučajevima pokriva i do 70% dentalnih zahvata. Kako bi se ostvarilo pravo na povrat sredstava, pacijent dostavlja formular Heil-und-Kostenplan koji popunjavamo u Dentumu te se uz njega prilaže plan terapije tj. ponuda na njemačkom jeziku. Nakon što prođe određeno vrijeme, pacijent dobije informaciju o zahvatima koji mogu biti pokriveni od strane osiguranja te se odlučuje na početak terapije. Zbog uređenosti njemačkog i austrijskog sustava zdravstvenog osiguranja, iznimno je važno pratiti protokol te zadovoljiti njihova pravila kako bi pacijent ostvario povrat sredstava.

Dentum kao priznata klinika u Hrvatskoj i Europi, iznimno savjesno i odgovorno pristupa procedurama koje zahtijevaju osiguranja. Kroz godine rada naša klinika je stekla veliko iskustvo te brojne zadovoljne pacijente.

Kontaktirajte nas i naručite se na prvi besplatni pregled i konzultacije, a nama prepustite brigu o osiguranju.

Loading...